HATÁLYOS 2018. 03.21. NAPJÁTÓL


TISZTELT VÁSÁRLÓNK!

Az Elektronikus Törzsvásárlói Kártya (továbbiakban: Kártya) használata előtt kérjük, olvassa el az alábbi szabályzatot!

Hogyan és hol használható a Kártya?

A kedvezményekre való jogosultságot a Kártya mobiltelefonon, tableten, egyéb megjelenítésre alkalmas elektronikus eszközön történő bemutatásával lehet igazolni, valamint a jogosultság a név és a Kártya igénylés során használt e-mail cím megadásával is ellenőrizhető. A Kártya az összes magyarországi BioTechUSA üzletben használható, valamint internetes vásárlás során is a Kártya igénylés során használt e-mail címmel történő vásárlás esetén a www.shop.biotechusa.hu internetes áruházban.

A Kártya használatával  történt vásárlások (a vásárlás dátuma, kártyaszám, vásárolt termékek) bekerülnek a BioTech USA Kft. elektronikus nyilvántartásába.

Kedvezmények

A Vásárló 5%-os kedvezményre jogosult a végösszegből a BioTechUSA üzletekben, valamint az internetes áruházunkban történő étrend-kiegészítők, sportélelmiszerek vásárlása esetén, továbbá egyedileg meghirdetett akciós vásárlásokra jogosult, melyeket a BioTech USA Kft. meghatározott időközönként hirdet meg üzleteiben, valamint a www.shop.biotechusa.hu weboldalon.

A Kártya kedvezménye nem vonható össze más akciókkal, vagy egyéb kedvezményekkel, csak ha ez a bolti promóciós anyagokon, akciós szabályzatokban, illetve a www.shop.biotechusa.hu internetes áruház vonatkozó oldalain külön említésre kerül. A kedvezmények az alábbi áruféleségekre vonatkoznak, illetve a leírt feltételek mellett érvényesek:

  1. vásárlási-kedvezmény a BioTechUSA üzletekben, amely étrend-kiegészítők, sportélelmiszerek vásárlása esetén érvényes.
  2. vásárlási-kedvezmény a www.shop.biotechusa.hu internetes áruházban az 1. pontban felsorolt termékcsoportokból történő vásárlás esetén.

Hogyan lehet BioTechUSA Elektronikus Törzsvásárlói Kártyához jutni?

A Kártya a BioTechUSA üzletekben, valamint a www.shop.biotechusa.hu és a https://biotechusa.hu/torzskartya/ weboldalakon igényelhető. A Kártya igényléséhez szükséges, hogy a Vásárló megfelelően kitöltse az adatlapot és elfogadja a BioTech USA Kft. Elektronikus Törzsvásárlói Kártya Rendszer Szabályzatát, valamint Adatvédelmi Nyilatkozatát. Az adatok rögzítése után egy aktiváló e-mail érkezik a regisztráció során megadott e-mail címre. Az ebben található aktiváló linkre kattintás után egy második e-mailben kerül kiküldésre az Elektronikus Törzsvásárlói Kártya. Ezután a Kártya használatával valamennyi BioTechUSA üzletben, valamint az internetes áruházunkban igénybe vehetők a kedvezmények.

A Kártya igénylő adatlapon a következő adatokat szükséges megadni a BioTech USA Kft. részére: név, születési dátum, e-mail cím, irányítószám. A telefonszám megadása opcionális.

Az aktiváló e-mailben található aktiváló link az e-mail kézbesítésétől számított 30 napig érvényes. Ha ezen időtartamon belül a regisztráció nem kerül megerősítésre, akkor a regisztráció érvénytelenítésre, a megadott személyes adatok pedig törlésre kerülnek.

Elveszett Kártya pótlása

  • A Kártya pótlására a  https://biotechusa.hu/torzskartya/ oldalon van lehetőség. A regisztrációkor megadott adatokkal (e-mail cím és jelszó) kell belépni, ezután lehet kérni a Kártya újraküldését a megadott e-mail címre. Az igény beérkezését követően azonnal kiküldésre kerül újra a Kártya.

Az Elektronikus Törzsvásárlói Kártya Rendszerben való részvétel feltételei:

  • A regisztrációval és annak megerősítésével a Vásárló elfogadja a BioTech USA Kft. Elektronikus Törzsvásárlói Kártya Rendszer Szabályzatában leírtakat. Az adatlapon mindenki csak a saját adatait rögzítheti.
  • Amennyiben a Kártyával vagy az Elektronikus Törzsvásárlói Kártya Rendszer bármely részével visszaélés történik, a BioTech USA Kft. jogosult az illető magán-, vagy jogi személy részvételét az Elektronikus Törzsvásárlói Kártya Rendszerben megszüntetni, beleértve a Kártyához kapcsolt kedvezményeket is.
  • A BioTech USA Kft. jogosult az Elektronikus Törzsvásárlói Kártya Rendszerének Szabályzatát a Vásárlók beleegyezése és külön tájékoztatása nélkül bármikor egyoldalúan módosítani, amennyiben a mindenkor érvényes szabályzatot betekintésre hozzáférhetővé teszi értékesítő helyein, illetve a www.shop.bioechusa.hu honlapon.
  • A BioTechUSA Elektronikus Törzsvásárlói Kártya nem fizetőeszköz.

További előnyök - Nyereménysorsolás:

Az Elektronikus Törzsvásárlói Kártya Rendszerben résztvevő azon személyek között, akik adott hónapban valamelyik BioTechUSA üzletben, illetve az internetes áruházunkban történő vásárlás alkalmával használták a Kártyát (részvételi feltétel), az adott hónapot követő hónap 5. munkanapjáig nyereménysorsolásra kerül sor (a vásárlás összegére, a vásárolt termékekre tekintet nélkül). Minden hónapban, a részvételi feltételnek megfelelő 10 fő Kártya birtokos kerül kisorsolásra a BioTech USA Kft. által. A nyerteseket a BioTech USA Kft. a sorsolást követő 5 munkanapon belül e-mailben értesíti.

A nyeremény fejenként egy 5.000 Ft értékű BioTechUSA utalvány. A nyereményt nem lehet készpénzre vagy egyéb kedvezményre váltani. A nyeremény nem átruházható vagy helyettesíthető, kivéve, ha a BioTech USA Kft. máshogy nem rendelkezik.

A nyertesek kötelesek jelentkezni a nyereményért legkésőbb 30 nappal az értesítés után. Amennyiben a nyertes nem veszi át a nyereményét a megadott határidőn belül, illetve nem jelentkezik a nyertes emailre reagálva a fent megjelölt időszakban, úgy elveszíti a nyereményre való jogosultságát. Ez esetben a BioTech USA Kft. az át nem vett nyereményre pótnyertest sorsol, akit az előzőekben írtak szerint értesít.

Papír alapú BioTechUSA utalvány sorsolása esetén a BioTech USA Kft. a nyertes értesítő e-mailben a nyeremény postázása érdekében bekéri a nyertes postacímét (irányítószám, város, utca, házszám). A postacím adatok kezelése a nyeremény kézbesítéséig tart, azt követően törlésre kerülnek az adatkezelőnél.

A BioTech USA Kft. nem vonható felelősségre a szállítás közben megsérült, ellopott, eltűnt, vagy rossz helyre kézbesített nyeremények miatt.

A nyereménysorsolásra vonatkozó szabályok elfogadása a Kártya igénylő regisztrációval megtörténik.

Adatok kezelése és védelme:

A regisztrációs adatlap kitöltésével a Vásárló hozzájárul, hogy az adatlapon megadott információkat - beleértve személyes adatait is -, valamint a Kártya használatával történő vásárlások adatait (a vásárlás dátuma, kártyaszám, vásárolt termékek) a BioTech USA Kft., mint az adatkezelésért felelős személy, elektronikus nyilvántartásába felvegye és feldolgozza, vagy alvállalkozóval feldolgoztassa. A regisztrációs adatlap kitöltésével a Vásárló továbbá hozzájárul ahhoz, hogy a regisztráció során használt e-mail címéhez a www.shop.biotechusa.hu internetes áruház üzemeltetője (BioTech USA Kft.) hozzáférjen a Kártya használatával járó kedvezmények internetes vásárlás esetén történő érvényesítése érdekében.

A nyertes értesítő e-mailre adott válaszában a nyertes a postacímének (irányítószám, város, utca, házszám) megadásával hozzájárul ahhoz, hogy a BioTech USA Kft. a nyeremény kézbesítésének céljával kezelje ezen adatát.

Az adatkezelés és feldolgozás célja az Elektronikus Törzsvásárlói Kártya Rendszer működtetése, a vásárlási szokások kiértékelése a vásárlói igények jobb kiszolgálása érdekében, a Vásárlók hatékonyabb tájékoztatása a vásárlási lehetőségekről, a nyereménysorsolás lebonyolítása. Az adatokat a BioTech USA Kft. vagy alvállalkozója bizalmasan kezeli, azt harmadik félnek nem adja ki.

A Kártya jogosultja jogosult az adatkezelésre vonatkozó hozzájárulását elektronikus úton visszavonni, ebben az esetben a Kártya letiltásra kerül, nem használható többé, adatainak visszaállítása nem lehetséges.

Az adatkezeléssel érintett személyek jogairól szóló bővebb tájékoztatást az alábbi linkre kattintva találja: https://biotechusa.hu/adatvedelem/

A BioTech USA Kft. az Elektronikus Törzsvásárlói Kártya Rendszer működtetésével kapcsolatos adatkezelést a NAIH-140474/2018 számú adatvédelmi bejelentés alapján végzi.

Felelősség:

A BioTech USA Kft. nem felel a Kártyákkal kapcsolatos visszaélésekért, valamint a Kártya elvesztése, ellopása miatti károkért.

Amennyiben kérdése vagy észrevétele van a BioTechUSA Elektronikus Törzsvásárlói Kártya Rendszerrel kapcsolatban, kérjük, forduljon vevőszolgálatunkhoz, ahol munkatársaink készséggel segítenek Önnek:

Telefon: 06 1 453 2716 (hétfő-péntek: 9-15 óráig)

E-mail: info@biotechusa.com

BioTech USA Kft.

székhely: 2111 Szada, Ipari park út 10.

cégjegyzékszám: 13 09 173512

adószám: 25114681-2-44