Pontgyűjtő akció

Pontgyűjtő akció részvételi szabályzata

A JLM PowerLine Kft. (székhely: 2194 Tura, Damjanich u. 29.; cg.:, 13-09-066529) a továbbiakban: ”Szervező”) által szervezett promócióban (továbbiakban: ”Promóció”) azon 14. életévét betöltött, cselekvőképes, természetes személy vehet részt, aki a Magyarország közigazgatási határain belül található bármely BioTech USA Sport Élet Egészség Központban (ld. 1. számú melléklet) a hűség promóció időtartama alatt tetszés szerinti bármilyen terméke(ke)t vásárol esetenként (tranzakciónként) legalább 2.000,- (kétezer) Ft értékben, és az ezért a pénztári fizetést követően kapott „hűségpontokból” a Szervező által ingyenesen biztosított gyűjtőfüzetekbe legalább 10, 15, 20 db-ot, a gyűjtőfüzetben meghatározott módon, szabályosan beragaszt, továbbá elfogadja és teljesíti a jelen szabályzatban leírt valamennyi további feltételt (továbbiakban: ”Résztvevő”). A vásárláskori blokk végösszeg minden esetben (tranzakcióban) el kell, hogy érje az 2000,- (kétezer) Ft-ot, vagy annak egész többszörösét ahhoz, hogy a vásárló a hűségpont(ok)ra jogosult legyen (pl. 1.999,- Ft-os blokk végösszeg esetén nem jár gyűjtőpont, a blokkon minimum 2.000 Ft-nak kell szerepelnie minden esetben). A hűségpontok vásárlás során elköltött 2.000,- Ft-onként járnak. Nem jár hűségpont pontbeváltással történt vásárlás után.

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

1. A Promóció időtartama

A pontgyűjtés és a pontbeváltás egyidejűleg 2013. szeptember 1. és 2013. december 8. napjai között lehetséges. A Résztvevőknek az adott időtartam lejárta után sem pontot gyűjteni, sem azt beváltani nem áll módjukban. Mindkét időszak határidejét a Szervező egyoldalúan meghosszabbíthatja. A Promóció az árukészlet erejéig, de legkésőbb 2013. december 8. napjáig érvényes.

2. A pontok gyűjtésével, beváltásával kapcsolatos tudnivalók, szabályok:

A pontgyűjtő időtartam alatt a Résztvevő BioTech USA Sport Élet Egészség Központokban történő vásárlásnál, a pénztárnál teljesített minden, legalább 2.000 Ft-ot elérő fizetés után, 2.000 Ft-onként az eladótól kap egy darab kör alakú BioTech USA matricát (továbbiakban: „Hűségpont”). Az egyes 2.000,- Ft-okon felüli, de az újabb 2.000,- Ft-ot el nem érő összeg után Hűségpont nem jár. Ugyancsak nem jár hűségpont a pontbeváltással történt vásárlás után. A Hűségpont kiadás alapjául a blokkon végösszegként szereplő forintösszeg szolgál. Az eladó a Hűségponto(ka)t kizárólag a pénztárnál való fizetés után azonnal jogosult kiadni. A pénztártól való távozást követően Hűségpont utólagosan nem adható ki, emiatt reklamációt a Szervező nem fogad el. A Résztvevők a pénztárnál kapott Hűségpontokat, a pénztárban kapott vagy a BioTech USA Sport Élet Egészség Központ területén kihelyezett szabadon elvehető gyűjtőfüzet(ek) arra szolgáló oldalán, az ott kijelölt helyekre, egymástól jól elkülöníthetően és felismerhetően beragasztva gyűjthetik. A gyűjtőfüzetbe csak a BioTech USA Sport Élet Egészség Központokban kiadott speciális Hűségpont ragasztható be.

10 db összegyűjtött pont esetén, 10% kedvezmény jár a következő vásárlás végösszegéből.

15 db összegyűjtött pont után 15% kedvezmény jár, a következő, 10.000 Ft feletti vásárlás végösszegéből (normál fogyasztói árakkal számolva).

20 db összegyűjtött pont után 20% kedvezmény jár, a következő, 15.000 Ft feletti vásárlás végösszegéből (normál fogyasztói árakkal számolva).

Az összegyűjtött matricákkal a kedvezményes vásárlásra 2013.12.08-ig van lehetőség. Ezt követően a pontgyűjtő füzet és az összegyűjtött pontok érvénytelenné válnak. Az összegyűjtött pontok nyújtotta kedvezménnyel történő vásárláskor nem járnak újabb pontok.

A gyűjtőfüzet nem használható fel annak elvesztése, megrongálódása, elázása vagy a Hűségpontok számának és eredetiségének megállapítását akadályozó bármilyen elváltozása esetén, amely esetben a Résztvevő semmilyen igénnyel nem élhet a Szervezővel szemben. A Szervezőnek az elveszett, ellopott, megsérült, használhatatlanná vált gyűjtőfüzetet, Hűségpontot nem áll módjában pótolni és a Szervező ezzel összefüggésben felelősségét kizárja.

A külön pontgyűjtő füzetbe beragasztott pontok nem vonhatóak össze. A hűségpontok készpénzre nem válthatóak, és csak ezen akcióban használhatóak fel. Csak olyan pontgyűjtő füzet váltható be, amelyikben legalább 10, 15 vagy 20 hűségpont van beragasztva. Egy pontgyűjtő füzet egy vásárlás alkalmával használható fel, ha be van ragasztva a kedvezményes vásárlásához szükséges pontmennyiség. A havi akcióban szereplő termékekre nem vonatkozik a Promócióival igénybe vehető kedvezmény.

Abban az esetben, ha a pontgyűjtő füzetbe több pont került beragasztásra, mint amennyi az igényelt kedvezmény igénybevételéhez szükséges, úgy a pontkülönbözet elveszik.  Fennmaradó hűségpontot Szervezőnek nem áll módjában visszaadni. A hűségpontok készpénzre nem válthatóak.

A kedvezmény igénybevételekor a Résztvevő átnyújtja a pénztárosnak a gyűjtőfüzetet, aki ellenőrzi a Hűségpontok eredetiségét, mennyiségét. A jelen pontban hivatkozott esetekben az eladó a Szervező nevében jogosult megtagadni a kedvezmény biztosítását, amely esetben a Résztvevő semmilyen igénnyel nem élhet a Szervezővel szemben. Amennyiben a pénztáros mindent rendben talál, a gyűjtőfüzetet magánál tartja.

Amennyiben a Résztvevő a sorolásos játékhoz szükséghez adatokat megadta, a személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult, a Résztvevő a szelvénnyel sorsolásos játékban veszt részt. Résztvevő adatai megadásával kijelenti, hogy a Szervező nyereményjátékában részt kíván venni, valamint önkéntesen, visszavonásig hozzájárul ahhoz, hogy a Szervező hírlevél szolgáltatásának keretén belül részére piackutatás és közvetlen üzletszerzés céljából ingyenes tájékoztató- és marketinganyagokat küldjön, önkéntesen szolgáltatott adatait kezelje, de harmadik személy részére hozzáférhetővé ne tegye. A hozzájárulás visszavonásig érvényes!

3. A sorsolásos játék

Nyereménysorsolás időpontja: 2013. december 18. napján a Szervező 1033 Budapest, Huszti út 58-60. szám alatti központjában. A nyerteseket a Szervező e-mailen értesíti.

Nyeremények:

 • 1 db Samsung Galaxy Tab 2 7.0
 • 1 db 50.000 Ft értékű BioTech USA táplálék-kiegészítő vásárlási utalvány
 • 3 db féléves Sportkártya
 • 1 db GFlex PRO hordozható gravitációs eszköz
 • 5 db 20.000 Ft értékű BioTech USA táplálék-kiegészítő vásárlási utalvány
 • 10 db 10.000 Ft értékű BioTech USA táplálék-kiegészítő vásárlási utalvány
 • 15 db 5.000 Ft értékű BioTech USA táplálék-kiegészítő vásárlási utalvány
 • 30 db Go Protein
 • 30 db Pro Protein
 • 50 db BioTech USA Shaker, 700 ml
 • 30 db BioTech USA kulacs, 750 ml

 

4. Nem eredeti Hűségponttal kedvezmény nem érvényesíthető. A nem eredeti Hűségpont vagy Hűségpontok a kedvezmény érvényesítésénél figyelembe nem vehetők. A Hűségpont bármely típusú sokszorosítása illetve hamisítása, valamint ezek beváltásának megkísérlése tilos és jogi eljárást von maga után.

5. A Résztvevő a promócióban történő részvételével minden tekintetben, kifejezetten elfogadja a jelen részvételi szabályzat rendelkezéseit.

6. A gyűjtőfüzetek hiányosságáért/hibájáért, a kedvezmény alkalmazásának a Résztvevőnek felróható elmaradásáért, ill. a Hűségtermék átadása során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

7. A Hűségpontok másra át nem ruházhatók és készpénzre, ill. a jelen promóció Hűségtermékein kívüli más termékre át nem válthatók.

8. A promócióban való részvétel a Résztvevő részéről nyilatkozattételnek minősül arra nézve, hogy a gyűjtőfüzetet kizárólag saját felelősségükre használják. A Szervező minden, a gyűjtőfüzetek birtoklásával kapcsolatos vita esetére nézve a felelősségét teljes egészében kizárja.

9. Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen szabályzatot bármikor megváltoztatassa, melyről haladéktalanul tájékoztatja a Résztvevőket.

10. Bármilyen kérdés, észrevétel esetén állunk a fogyasztók rendelkezésére az info@biotechusa.com e-mail címen, vagy a 061 453 2716 telefonszámon.

Tura, 2013. szeptember 1.

JLM PowerLine Kft.